Úvod

Úlohou portálu poctivypolitik.sk je byť nápomocným nástrojom rozlišujúcim medzi politikmi, ktorí sú plne transparentní a nemajú čo skrývať od tých, ktorí z nejakých príčin svoje majetkové pomery nemôžu zverejniť.

Momentálne v globálnom svete internetu neexistuje žiadna jednotná globálna evidencia majetkových pomerov politikov. Politici naprieč zemeguľou síce väčšinou majú povinnosť svoje majetky nejakým spôsobom zverejňovať, no neexistuje jednotné globálne miesto, kde by sa tieto informácie zbierali naprieč časom a boli by dlhodobo uchovávané. Portál poctivypolik.sk prostredníctvom internetovej aplikácie VisibleMoney.org plánuje túto chýbajúcu dieru zaplátať.

Aplikácia podporujúca projekt, obsahuje možnosť pre ľubovoľného človeka s prístupom k internetu vytvoriť si v nej účet a následne v ňom vytvoriť majetkové priznanie.

Prehľad štruktúry majetku v aplikácii Viditeľné peniaze:

Prehľad nárastu majetku používateľa v aplikácii:

Ďaľším krokom je možnosť v aplikácii nechať širokú internetovú verejnosť takéto dáta auditovať. Projekt spolieha na to, že keď bude môcť široká internetová verejnosť dáta auditovať a ľubovoľne komentovať, akákoľvek nepresnosť či priamo klamstvo v majetkovom priznaní by potencionálne rýchlo vyšlo najavo. Majetkové dáta sú v systéme evidované vždy k určitému času, aplikácia obsahuje možnosť nahliadať na dáta ako boli zadané v rôznom čase. Obsahuje prehľadné grafy štruktúry majetku podľa typov majetku, či graf nárastu majetku v čase. Systém je rozumným kompromisom medzi zložitosťou úlohy popísať vlastný majetok a jednoduchosťou zadávania majetkových údajov.

Obrazovka zadávania záznamu majetku v aplikácii:

Obrazovka zoznamu majetkových záznamov používateľa:

Systém obsahuje možnosť pre používateľa sa verifikovať pomocou nejakého ID dokladu(napríklad občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz). Ak je takto používateľova identita verifikovaná, systém spolieha na istotu, že používateľ je skutočne tá osoba, za ktorú sa vydáva.

Prispievanie na nástenky v systéme (či na Verejnú nástenku používateľa alebo Auditovaciu nástenku) je možné nastaviť tak, že na nástenku budú môcť prispievať iba ID dokladom verifikovaní používatelia.

Obrazovka Ľudia v systéme:

Verejná nástenka používateľa:

Komentáre na nástenkách podliehajú nahlasovaciemu mechanizmu a sú v prípade potreby moderované Backoffice zamestnancami portálu.

Obrazovka auditovacieho modulu:

Projekt je slovenská iniciatíva s globálnymi ambíciami.

Chcem si vytvoriť majetkové priznanie v aplikácii. Ako začať?

Najskôr sa do projektu na adrese https://app.visiblemoney.org/auth/register?lang=sk zaregistrujte.

Potom si prečítajte krátke úvody ako s aplikáciou pracovať tu.

V prípade nejakých nejasností alebo problémov píšte na info@visiblemoney.org

Visits: 1829